Přeskočit na obsah Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Vodotěsnost hodinek


Vodotěsnost hodinek označuje tlak vodního sloupce, který může na hodinky působit, aniž by do nich vnikla voda.

Vodotěsnost se udává ve třech různých jednotkách, a to v metrech [m], v barech [bar] či v atmosférách [atm]. 1 m vodního sloupce odpovídá tlaku 0,1 bar nebo 0,1 atm.

Je-li tedy na hodinkách deklarována vodotěsnost 50 m, 5 bar či 5 atm, znamená to, že v laboratorních podmínkách hodinky vydrží tlak vody, který je v 50 m při normou stanovené teplotě a hustotě vody.

Je potřeba si uvědomit, že tato laboratorní hodnota vodotěsnosti není tou samou hodnotou, kterou se máte při zacházení s vašimi hodinkami řídit.

Uvedené vodotěsnosti na hodinkách totiž bylo dosaženo v přesně stanovených laboratorních podmínkách (čistá a klidná voda bez jakýchkoli proudů, stálá teplota voda, na hodinky nepůsobily žádné vodní nárazy jako například při skoku do vody apod.) a takové podmínky při běžném používání hodinek prakticky nenastanou. Proto je potřeba počítat s tím, že reálná hodnota vodotěsnosti hodinek je nižší než ta uváděná na hodinkách.

Z tohoto důvodu vznikla převodní tabulka mezi laboratorní a reálnou vodotěsností, kterou se člověk má řídit, pokud si nechce poškodit své hodinky.

Upozornění:
Hodinky značky Suunto jako jediné, které nabízíme v našem obchůdku, mají deklarovány reálnou vodotěsnost. Uvedená hloubka tedy odpovídá skutečné hloubce, do které se s hodinkami můžete potopit, aniž by do nich vnikla voda. Převodní tabulka tedy pro tyto hodinky neplatí.

Převod vodotěsnosti uváděné na hodinkách
do reálné vodotěsnosti hodinek

Vodotěsnost

Stříkající voda,
déšť

Sprchování,
mytí rukou

Plavání,
šnorchlování

Potápění
s dých. přístrojem

WR 0 m

ne

ne

ne

ne

WR 30 m
3 atm
3 bar

ano

ne

ne

ne

WR 50 m
5 atm
5 bar

ano

ano

ne*

ne

WR 100 m
10 atm
10 bar

ano

ano

ano

ne

WR 200 m
20 atm
20 bar

ano

ano

ano

ano

* Někteří výrobci, jako je třeba Axcent of Scandinavia, Jacques Lemans, JetSet, uvádějí, že jejich hodinky při vodotěsnosti 50 m jsou vhodné pro plavání. Proto vám doporučujeme, abyste se vždy řídili informacemi v záručním listě. Ty jsou pro používání hodinek směrodatné.

Hodinky označené WATER RESISTANT jsou pouze vlhkotěsné. To znamená, že odolávají pouze běžné vzdušné vlhkosti a jsou lidově řečeno cákotěsné – snesou lehké postříkání při mytí rukou apod.

Co možná neznáte

  • Pokud není uvedeno v návodu jinak, nikdy u hodinek pod vodou nemanipulujte s korunkou či ovládacími tlačítky.

  • Korunka nesmí být povytažena, musí doléhat k pouzdru. Hodinky s povytaženou korunkou totiž nejsou vodotěsné.

  • Prudké změny teploty hodinkám nesvědčí a snižují vodotěsnost hodinek (například při saunování).

  • Při skoku do vody hodinky čelí vodnímu nárazu, který výrazně snižuje vodotěsnost.

  • Teplá voda nesvědčí těsněním hodinek.

  • Slaná mořská voda či chlorovaná voda v bazénech je agresivní a rozhodně není přítelem hodinek. Proto je vždy opláchněte nejlépe v pitné vodě a osušte.

  • Vodotěsnost je potřeba nechat zkontrolovat po každém otevření hodinek (výměna baterie, skla apod.), pokud tedy není v návodu uvedeno jinak. Výrobci hodinek doporučují vodotěsnost nechat v odborném servisu zkontrolovat pravidelně jednou za rok.

  • Mějte na paměti, že pokud vám v záruční době do hodinek díky nevhodnému zacházení nateče voda, tak servis to zjistí a reklamaci vám neuzná. Servis totiž v takovém případě dělá tlakovou zkouškou, zda hodinky mají deklarovanou vodotěsnost a zda vodotěsnost nebyla porušena nevhodným zacházením.

  • Pokud se do hodinek dostane voda, nebo v nich voda kondenzuje, co nejrychleji hodinky dejte do servisu. Předejdete tak ještě výraznějšímu poškození hodinek.

Vododotěsné hodinky v našem obchůdku